Feeds:
Članci
Komentari

Archive for the ‘VIII razred’ Category

 • Nauka koja proučava svetlosne pojave naziva se optika.
 • Tela koja emituju (zrače) svetlost nazivaju se svetlosni izvori.
 • Zvezde su prirodni svetlosni izvori.
 • Plamen sveće i usijano metalno telo su veštački svetlosni izvori.
 • Razne predmete koji nas okružuju vidimo iako nisu svetlosni izvori, jer su oni osvetljeni, a od njih se svetlost odbija i dolazi u naše oko.
 • Mesec i planete su tamna tela, a vidimo ih pošto su osvetljeni Sunčevom svetlošću.
 • Metali, drva, kamen i dr. tela koja odbijaju ili upijaju svetlost su neprovidna tela.
 • Voda, staklo, led, dijamant i druga telakroz koja svetlost prolazi su providna tela.
 • Svi svetlosni izvori emituju svetlost iste prirode (npr. i Sunce i buba svitac).
 • Svetlost je EM talas iste prirode kao što su i radio talasi. Svetlost pokazuje i izvesne čestične osobine.
 • Ona iz metalnih površina izbija elektrone.
 • Što su talasne dužina kraće ove svetlosne čestice (fotoni) imaju veće energije.
 • Svetlost ima i čestičnu i talasnu prirodu.

Read Full Post »